GÖDSEL

Låt trädgården få en riktigt bra start

LÅT TRÄDGÅRDEN FÅ EXTRA ENERGI

Vi har ett brett sortiment av gödsel för trädgården alla växter och gräsmattan. Om man gödslar blir resultat alltid bättre.

Trädgårdsgödsel

innehåll: 10 kg

Trädgårdsgödsel kan användas till hela trädgården. Vid plantering av buskar, träd och perenner men även till gräsmatta och planteringskärl.

Art. nr 14102 Halvpall

Gräsgödsel

innehåll: 10 kg

Gräsgödsel innehåller NPK 21-4-7 och är utmärkt att sprida på gräsmattan. Genom sitt höga näringstal ökar gräsmattans konkurrensförmåga gentemot mossan.

Art. nr 14101 Halvpall

Höstgödsel 11-21

innehåll:  10 kg

Genom att gödsla med fosfor (P) och kalium (K) så stabiliseras vätskebalansen i växten under vintern och gör den mer motståndskraftigare mot frostskador samt förbättrar växtens möjlighet till ny blom- och fruktsättning. Ökar även växtens motståndskraft mot sjukdomar.

Art. nr 14103 Halvpall

Hönsgödsel

innehåll: 15 och 40 liter

Hönsgödseln är hygieniserad, torkad och pelleterad och kommer från 100% frigående höns uppfödda inomhus i Sverige. Gödseln är behandlad enligt jordbruksverkets kriterier och kan användas för ekologisk odling. Hönsgödsel är ett allsidigt gödselmedel då den innehåller alla nödvändiga näringsämnen i goda proportioner. Med sin långstidsverkande effekt är den även ett utmärkt grund- gödselmedel till gräsmattor.

Art. nr 13152 (40 lit)

Art. nr 13151 (15 lit) halvpall

Kogödsel 80%

innehåll: 50 liter

Har många användningsområden bl.a. till plantering av buskar, träd, häckar och perenner, till grönsaks- landet som jordförbättring samt långsiktig gödning och bibehållet mikroliv, som gödning till buskar och häckar och träd.

Art. nr 13160

Allgödsel - KRAV-certifierad

innehåll: 15 liter

Allgödsel kan användas till hela trädgården och hela växtsäsongen. Lämplig till plantering av buskar, träd och perenner men även till gräsmatta och planteringskärl. OBS! Utmärkt till dina grönsaker.

Art. nr 13150-1 halvpall

Långtidsverkande 15-7-15(+2)+TE

innehåll: 25 kg

För bästa effekt bör produkten blandas in väl i jorden i samband med plantering. Man kan även strö ut den ovanpå jorden, men får då lite sämre effekt efter- som jorden torkar upp snabbare på ytan. I befintliga planteringar kan man genom att göra små hål i jorden tillföra näring i små doser, se dosering nedan. Är praktiskt att använda vid plantering av urnor och kärl, men kan med fördel användas även i andra sammanhang. Långtidsverkande gödning finns i 4 månaders, 6 månaders och 8 månaders.

Art. nr 14111 Säck

Allgödsel - KRAV-certifierad

innehåll: 1,2 liter

Allgödsel kan användas till hela trädgården och hela växtsäsongen. Lämplig till plantering av buskar, träd och perenner men även till gräsmatta och planteringskärl. OBS! Utmärkt till dina grönsaker.

Art. nr 13120 Kartong

Långtidsverkande

innehåll: 500 gram

För bästa effekt bör produkten blandas in väl i jorden i samband med plantering. Man kan även strö ut den ovanpå jorden, men får då lite sämre effekt efter- som jorden torkar upp snabbare på ytan. I befintliga planteringar kan man genom att göra små hål i jorden tillföra näring i små doser, se dosering nedan. Är praktiskt att använda vid plantering av urnor och kärl, men kan med fördel användas även i andra sammanhang. Långtidsverkande gödning finns i 4 månaders, 6 månaders och 8 månaders.

Art. nr 14110 Kartong

Blodmjöl - KRAV-certifierad

innehåll: 1,2 liter

Tillförs t.ex. till grönsakslandet som grundgiva, 1dl/kvm, och därefter som små givor under odlingssäsongen med en dosering på 0,25-0,5 dl/m2. Tidigt på säsongen kan blodmjöl även ges till bärbuskar, perenner, buskar och träd i mindre givor för att ge en tillväxtkick. Dosering/m2 är 0,5-1 dl. Blodmjölet kommer bäst till nytta när det blandas i jorden eller myllas ner. Kan även blandas ut i vatten och vattnas ut, vilket kan ge bättre spridning. Samma dosering gäller då/kvm. Förpackningen räcker till ca 10-25 m2.

Art. nr 13122 Kartong

Benmjöl - KRAV-certifierad

innehåll: 1,2 liter

Benmjöl tillförs exempelvis till grönsakslandet, bärbuskar, perenner, buskar och träd. Dosering/kvadratmeter är 0,5-1 dl. Vid sådd bör det grundgödslas med låg dos; 0,25 dl/m2. Vid övergödsling av grönsakslandet är 0,5 dl/m2 lämpligt. Till bärbuskar, perenner och buskar är 0,5-1 dl/m2 att rekommendera. Träd bör få den högre dosen, 1 dl/kvm. Tänk på att benmjölet kommer bäst till nytta när det blandas i jorden eller myllas ner. Förpackningen räcker till ca 10-25 m2 beroende på användningsområde.

Art. nr 13121 Kartong

Rosgödsel - KRAV-certifierad

innehåll: 1,2 liter

Behöver ej tillföras vid nyplantering om plantering sker i Fagerhults Rosjord, vilken är ordentligt uppgödslad. Tillför rosgödsel 3-5 veckor senare första gången. Dosera 1 dl gödsel/planta, vilket luckras ner i marken. Vid nyplantering i ej uppgödslad Rosjord bör gödsling enligt ovan ske i samband med plantering. Normal gödsling på etablerade planteringar är 0,5 dl/planta 2-3 ggr/säsong; på våren i början-mitten av april, i maj-juni samt ev. halv dos i början av augusti för avmognad i tid.  Förpackningen räcker till ca 20-25 kvadratmeter. Vid gödsling av perennaplanteringar gäller doseringen/kvm.

Art. nr 13124 Kartong

Rhododendrongödsel & blåbärsgödsel

- KRAV-certifierad

innehåll: 1,2 liter

Rhododendrongödsel behöver ej tillföras vid nyplantering om plantering sker i Fagerhults Rhodojord, vilken är ordentligt uppgödslad. 3-5 veckor senare är det lämpligt att tillföra rhododendrongödsel första gången. Dosera 1 dl gödsel /planta, vilket luckras ner i marken. Vid nyplantering i ej uppgödslad Rhododendronjord bör gödsling enligt ovan ske i samband med plantering. Normal gödsling på etablerade planteringar är 0,5 dl/planta 2-3 ggr/säsong; på våren i april samt efter blomning och/eller vid behov. Gödsla inte med Eko-Rhododendrongödsel efter augusti. Räcker till ca 20-25 kvadrat.

Art. nr 13123 Kartong

Fler gödselprodukter

Multicote 6 mån. Art. nr. 14116 25 kg

Multicote 8 mån. Art. nr.14117 25 kg

Osmocote Bloom 2-3 mån. Art.nr.14118 25 kg

Osmocote Exact 3-4 mån. Art. nr.14119 25 kg

Osmocote Exact 5-6 mån. Art.nr. 14120 25 kg

Osmocote Exact High K 3-4 mån. Art. nr.14121 25 kg

Osmocote Exact High K 5-6 mån. Art. nr.14122 25 kg

Osmocote Pro 3-4 mån. Art. nr. 14123 25 kg

Osmocote Pro 5-6 mån. Art. nr. 14124 25 kg

Osmocote Pro 8-9 mån. Art. nr. 14125 25 kg

Osmocote Protect 8-9 mån. Art. nr. 14126 25 kg

Multicote High End 8-9 mån. Art. nr. 14127 25 kg

Fagerhults Garden

Snapphaneallén 12

S-286 73 Skånes Fagerhult

Tel +46 (0) 433-306 18

info@fagerhultsgarden.se

www.fagerhultsgarden.se

 

Integritetspolicy