INTEGRITETSPOLICY

Din sekretess är mycket viktig för oss på Fagerhults Garden AB. Vår uppgift är att du ska känna dig trygg med att de uppgifter om dig själv som du lämnar till oss hanteras på ett korrekt sätt och enbart är av nödvändig art för att kunna kommunicera med dig vid köp och kundsupport ärenden. Vi har därför tagit fram en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Fagerhults Garden AB , organisationsnummer 556127-7699 , postadress: Snapphaneallén 12 , 286 73 Skånes Fagerhult Tel:433-306 18 , e-post:info@fagerhultsgarden.se

 

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Fagerhults Garden AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. En personuppgift kan t.ex. vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e‑post, foto och ip-adress.

 

Ändamål

• För att kunna hantera kundens beställning/köp/support/nehetsbrev

 

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring ett företag ska använda genomför företaget analyser om:

• Hur kunderna använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler (t ex vilka sidor eller delar - av sidor som kunderna besökt och vilka sökningar kunderna gjort)

• Kundernas köp- och orderhistorik

 

Laglig grund

• Registrerade och icke-registrerade kunder – berättigat intresse (intresseavvägning)

• Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse (intresseavvägning) och - marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande

• För att kunna hantera kundtjänstärenden

 

Personuppgifter behandlas t ex för att kunna

• Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i - digitala kanaler (inklusive sociala medier)

• Säkerställa kundens identitet

• Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)

 

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m.m

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag t.ex. Kundkännedom, Köpekontrakt och Likvidavräkning.

 

Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig – se nedan.

 

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade.

 

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

 

Cookies på webbplatsen

 

Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Cookies innehåller ingen personlig information om dig utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen. Det finns också olika typer av cookies:

 

Sessionscookies: Dessa sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare

 

Förstapartscookies: Dessa cookies placeras på din dator i samband med att du surfar in på vår webbplats

 

Tredjepartscookies: Dessa cookies har ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

 

I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker.

 

Användning av Facebook-pixel för kategorisering av anpassade målgrupper

Inom ramen för vårt onlineutbud använder vi oss av den så kallade Facebook-pixeln från det sociala nätverket Facebook, som tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland (”Facebook”).

 

Om en användare klickar på någon av våra annonser som visas på Facebook placerar Facebook-pixeln en kod på den webbadress användaren klickar in sig på. Om vår sida tillåter överföring av data till Facebook via pixeln skrivs denna webbadress-parameter in i användarens webbläsare via en cookie som vår sida själv lagrar. Denna cookie tolkas då av Facebook-pixeln och möjliggör överföring av data till Facebook.

 

Med hjälp av denna Facebook-pixel kan Facebook till exempel kategorisera dem som klickat på vårt onlineutbud som målgrupp för visning av annonser (så kallade ”Facebook-Ads”). På så sätt nyttjar vi Facebook-pixeln för att bara visa våra Facebook-annonser för de Facebook-användare som har visat intresse för vårt onlineutbud eller som uppfyller vissa kriterier (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som identifierats genom de besökta webbplatserna) som vi delger Facebook (så kallade ”anpassade målgrupper”). Facebook-pixeln hjälper oss också att säkerställa att våra Facebook-annonser överensstämmer med användarnas potentiella intressen och inte upplevs som störande. Det hjälper oss att analysera effekten i Facebook-annonserna så att vi kan göra statistik och bedriva marknadsforskning utifrån information om ifall ett besök på vår webbplats föranletts av att användaren klickat på en Facebook-annons (så kallad konvertering).

 

De insamlade uppgifterna visas i anonymiserad form. Vi kan följaktligen inte koppla dem till en enskild användares identitet. Facebook lagrar och behandlar däremot uppgifterna för att det ska finnas en koppling till respektive användarprofil och för att kunna använda dem i marknadsföringssyfte i enlighet med Facebooks riktlinjer om dataanvändning https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook och deras partner använder uppgifterna för att visa annonser på och utanför Facebook.

Den databehandling som utförs inom ramen för användningen av Facebook-pixeln sker, i överensstämmelse med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR, endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Du kan dra tillbaka ditt samtycke i webbsidans integrerade verktyg för godkännande/avvisande av cookies bredvid inställningarna för Facebook-pixeln.

 

Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov.

 

Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt.

 

Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras.

 

Användning av Google Adwords remarketing/Conversion Tracking

 

Våra webbplatser använder Google Analytics Remarketing / Dynamic Remarketing-funktioner i kombination med funktionerna på flera enheter i Google AdWords. Leverantören är Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

Med den här funktionen kan annonsgrupperna för remarketing / dynamisk remarketing för Google Analytics kopplas till egenskaperna för cross-device i Google AdWords. På så sätt kan intressebaserade, personliga annonsmeddelanden som är anpassade till dig beroende på ditt tidigare användnings- och surfningsbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina enheter (t.ex. surfplatta eller dator).

 

När du har gett ditt samtycke kommer Google att associera din webb- och apphistorik med ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga annonsmeddelanden visas på vilken enhet du loggar in med ditt Google-konto.

 

För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade ID-användare av användare som är tillfälligt kopplade till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsannonsering med flera enheter.

 

Du kan permanent avstå från remarketing / inriktning på flera enheter genom att stänga av personlig annonsering i ditt Google-konto. Följ den här länken: https://adssettings.google.com/authenticated/

 

Mer information och sekretesspolicy finns i Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Användning av Google Ads konverteringsspårning

På denna webbplats används annonsprogrammet Google Ads och i detta sammanhang även den konverteringsspårning som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”).

 

Vi utnyttjar Google Ads för att göra användarna uppmärksamma på våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av olika marknadsföringsmetoder (så kallade Google Adwords). Utifrån de data som kommer fram i samband med annonskampanjerna kan vi utvärdera hur effektiva de olika typerna av marknadsföring är. Vi strävar alltså efter att visa annonser som du kan vara intresserad av, utforma webbplatsen så att den blir intressantare för dig och göra en rimlig uppskattning av kommande marknadsföringskostnader.

 

Cookies som syftar till konverteringsspårning lagras när användaren klickar på någon av Google Ads annonser. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Dessa cookies är normalt sett aktiva i 30 dagar och kan inte användas för att identifiera någon fysisk person. Om användaren går in på vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande är aktiv kan Google och vi se ifall användaren har länkats vidare till denna sida efter att ha klickat på annonsen. Alla Google Ads-kunder tilldelas olika cookies. Det är därför inte möjligt att spåra några cookies via Google Ads-kundernas webbplatser. Informationen som inhämtas med hjälp av dessa konverteringscookies används för sammanställning av konverteringsstatistik åt de Google Ads-kunder som har valt att nyttja konverteringsspårning. Kunderna får information om hur många användare som har klickat på annonsen och länkats vidare till en sida med en konverteringsspårningstagg. De får dock inte någon information som kan användas för att identifiera en person.

 

Mer information om den databehandling som sker inom ramen för Google Ads konverteringsspårning och om Googles hantering av webbplatsernas data finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

 

Om du inte vill bli föremål för spårning kan du blockera denna användning genom att avaktivera Googles konverteringsspårningscookie via användarinställningarna i din webbläsare. Du kommer då inte att bli en del av statistiken som sammanställs efter konverteringsspårningen. Vi använder Google Ads med hänvisning till vårt berättigade intresse av personanpassad marknadsföring enligt artikel 6, avsnitt 1f i GDPR. Inom ramen för användningen av Google Ads kan vi också komma att överföra personuppgifter till Google LLC:s server i USA.

På nedan angivna internetadress finner du mer information om Googles dataskyddsbestämmelser: https://policies.google.com/privacy?gl=en&hl=sv

 

Du kan när som helst motsätta dig framtida lagring av cookies via Google Ads konverteringsspårning genom att ladda ned och installera Googles insticksprogram för webbläsare som finns på följande länk: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Observera att vissa funktioner på webbsidan kan komma att försämras eller sluta fungera helt om du avaktiverar användning av cookies.

 

I den utsträckning det är juridiskt nödvändigt inhämtar vi ditt samtycke till ovan beskrivna behandling av dina uppgifter (artikel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avaktivera denna tjänst i webbplatsens verktyg för samtycke till cookies alternativt följa ovanstående anvisningar för hur du kan lämna in en invändning.

 

Användning av Google Ads Remarketing

På vår webbplats används Google Ads remarketing-funktioner, som ger oss möjlighet att marknadsföra denna webbplats i Googles sökresultat och på webbplatser som tillhör tredje part. Funktionerna tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”).

 

För denna marknadsföring lagrar Google en cookie i webbläsaren på din enhet. Genom en pseudonymiserad cookie-ID och på basis av de webbplatser du har varit inne på ger detta automatiskt möjlighet till intressebaserad reklam. Databehandlingen sker med hänvisning till vårt berättigade intresse av att förbättra marknadsföringen av vår webbplats i enlighet med artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

 

Ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har kommit överens med Google om att din webbläsar- och apphistorik ska kopplas till ditt Google-konto, och att information från ditt Google-konto kommer att användas för att anpassa de annonser som visas för dig. Om du i detta fall är inloggad på Google när du besöker vår webbsida använder Google dina uppgifter tillsammans med data från Google Analytics för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing på flera enheter. För att göra detta kommer Google tillfälligt att sammanföra dina personuppgifter med Google Analytics-data för att skapa målgrupper. Inom ramen för användningen av Google Ads Remarketing kan vi också komma att överföra personuppgifter till Google LLC:s server i USA.

 

Mer information om den databehandling som utförs av Google Ads Remarketing och om Googles hantering av webbplatsernas data finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

 

Du kan när som helst motsätta dig framtida lagring av cookies genom Google Ads Remarketing genom att ladda ned och installera Googles insticksprogram för webbläsare som finns på följande länk: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv

Mer detaljerad information om dataskyddsbestämmelser i samband med marknadsföring och avseende Google finns här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv

 

I den utsträckning det är juridiskt nödvändigt inhämtar vi ditt samtycke till ovan beskrivna behandling av dina uppgifter (artikel 6, avsnitt 1a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till framtida behandling av dina data. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du avaktivera denna tjänst i webbplatsens verktyg för samtycke till cookies alternativt följa ovanstående anvisningar för hur du kan lämna in en invändning.

 

 

Fagerhults Garden

Snapphaneallén 12

S-286 73 Skånes Fagerhult

Tel +46 (0) 433-306 18

info@fagerhultsgarden.se

www.fagerhultsgarden.se

 

Integritetspolicy