STALLPRODUKTER

Nödvändiga produkter i stallet

BRA BASPRODUKTER FÖR HÄST OCH STALL

Fagerhults Garden har som idé och mål att hitta produkter som underlättar i stallet. Här hittar du bra basprodukter till konkurrenskraftiga priser.

Halkskydd

innehåll: 14 kg

Ett grus för saltfri halkbekämpning. Fäster effektivt på isiga ytor och ger en stabil och halkfri yta. Stannar kvar på marken. Skadar inte skor och däck. Krossad sten med fraktion. 2-4 mm som motverkar halka.

Art. nr. 16702

Vida ströpellets

innehåll: 14 kg

En svensktillverkad kvalitetsprodukt, gjord

på ren kutterspån och helt fri från tillsatser. Används med fördel i t.ex. hästboxar och annan stallmiljö. Beräkna ca 7-8 säckar och 5-10 liter vatten/säck för en box på ca 10 m2 första gången du fyller. Därefter tillsätter du pellets och vatten efter behov.

Art. nr. 17018

Stallspån

innehåll: 550 LITER / 25 KG

Råvaran till boxströ siktas vid balfyllningen i olika fraktioner – från kutterspån till sågspån. Fraktionerna blandas sedan för att få rätt avvägning mellan uppsugning och luftighet i bädden. Stallspån ger en dammfri och fluffig bädd. Innehåller större fraktioner och är helt fri från dammpartiklar. Stallspån är det vanligaste valet bland hästägare.

Art. nr. 17020 18 balar

Art. nr. 17021 21 balar

 

Torvmix - 550 liter uppluckrat

innehåll: 300 LITER

50% torv och 50% spån. Kombinerar de bästa egenskaperna i torvströ och stallspån. Ger en ljusare och mer porös bädd än torvströ med samma utmärkta förmåga att neutralisera ammoniakdoften och förbättra stallmiljön. Mindre frysrisk i balen under kalla vintermånader.

Art. nr. 17011

Torvströ - 550 liter uppluckrat

innehåll: 300 LITER

Mycket hög uppsugningsförmåga. Neutraliserar ammoniaklukten

och skapar en bra stallmiljö för både djur och människor. Lättmockat då du bara tar ut gödsel och blöta fläckar. Bädden bör spadvändas minst en gång i veckan. En ren naturprodukt utan tillsatser som gör din gödselhög mindre och med högt växtnäringsinnehåll.

Art. nr. 17010

Fagerhults Garden

Snapphaneallén 12

S-286 73 Skånes Fagerhult

Tel +46 (0) 433-306 18

info@fagerhultsgarden.se

www.fagerhultsgarden.se

 

Integritetspolicy