FAGERHULTS garden

En bra grund gör skillnad

LÄS MER OM OSS

Vi byter namn!

Nu heter vi Fagerhults Garden AB

Efter många år med Fagerhults Torv har vi nu tagit steget att byta vårt namn till Fagerhults Garden AB.
Tidigare mailadresser och liknande fungerar som vanligt.

Våra produkter innehåller ej vinass

Under våren och sommaren 2020 rapporterades skador på plantor hos kunder som främst använt flytande växtnäring godkänt för ekologisk odling.

 

Skador som yttrat sig gäller främst tomatplantor men gäller troligen även andra grödor.

 

Utredningar har gjorts av KRAV samt Fritidsodlarnas riksorganisation (FOR) där små halter av bekämpningsmedelsrester (klopyralid) har upptäckts i vissa flytande växtnäringar på marknaden. Gemensamt för de flesta av dessa produkter är att de innehåller vinass. Halterna har varit i så ringa grad att de varit godkända för livsmedelskonsumtion men har ändå varit godkända av KRAV.

 

Så här ser det ut i Fagerhult Gardens produkter.

• Inga KRAV godkända jordar eller fasta gödselmedel innehåller Vinass

• Tyvärr så existerar emballage där text anger inblandning av Vinass.

Den texten är fel. Vinass ingår inte i våra jord- eller fasta gödselprodukter.

Text förändras efterhand som gammalt emballage tar slut.

• Den Vinass som tidigare använts i produkter för ekologisk odling är numera bytt mot Kaliumsulfat i recepten. Den kaliumsulfat som används är godkänd av KRAV.

 

Inga av våra produkter har pekats ut i någon utredning eller kontaktats av KRAV på grund av ovanstående.

 

Välkommen till fagerhults gardens webbshop!

För att underlätta orderläggning för våra återförsäljare under högsäsongen har vi arbetat fram en webbsida. Där kan ni när som helst gå in och lägga en order. Gå till webbshopen!

MILJÖARBETET

En viktig del av hållbar tillväxt

LÄS MER OM vårt miljöarbete

VÅR KVALITETSSTÄMPEL

Säkerhetsställer att råvaror, blandningar och efterföljande kontroller utförs regelbundet för att garantera högsta

kvalitet och resultat hos våra slutanvändare

 

 

GODKÄND FÖR EKOLOGISK ODLING

Vi har ett 10-tal produkter som är godkända för ekologisk odling.

 

TIPS & RÅD

Här får du bra tips på bl.a. vilka jordar som passar bäst till dina växter.

 

 

Eget tryck på säckar

Med vår printer kan vi i paketeringslinjen utföra tryck med namn och logga på två olika säckar.

Dels Eget recept, 50 liter och Plantjord, 50 liter. Trycket kan endast utföras på en plats.

Max bredd på trycket är 40 cm samt höjd 14 cm. Logotypens utforming avgör storleken.

Fagerhults Garden

Snapphaneallén 12

S-286 73 Skånes Fagerhult

Tel +46 (0) 433-306 18

info@fagerhultsgarden.se

www.fagerhultsgarden.se

 

Integritetspolicy

VÅR TORV ÄR GRUNDEN FÖR ALLT

Flåssmyr är vår mosse i Skånes Fagerhult belägen i norra skåne. Redan under andra världskriget skördades det torv på Flåssmyr. Användningsområdet då var främst för energi. 1967 startade Karl-Erik Transport sin produktion av harvtorv. I dag bryts det torv på 200 tunnland och produktionen ligger på ca 45 000 m3 skonsamt ytskördad harvtorv.