ekologisk odling

Våra kravmärkta produkter

JORD OCH GÖDSEL FÖR EKOLOGISK ODLING

Här presenterar vi våra produkter för dig som vill odla ekologiskt.

Urnjord

Användningsområden är utomhus för utplanteringsväxter i urnor och större kärl. Urnjorden innehåller bl.a. lera, kisel samt blocktorv som ger en stabil struktur som ej faller samman. Utöver detta är det även tillsatt långtidsverkande gödning som förser växterna med näring från maj-september.  Jorden är grundgödslad och kalkad med professionell gödning samt extra järn som många utplanteringsväxter har behov av.

innehåll: 18 och 50 liter

Såjord

Till sådd av fröer och sticklingar. Fraktionen är finare än t.ex. plantjord och innehåller också 10% sand. Såjorden är anpassad näringsmässigt för sådd och innehåller därför endast 1/3 del av t.ex. näringen i en planteringsjord. OBS! KRAV-Märkt

finns enbart i 18 L

innehåll: 8, 18 och 40 liter

Allgödsel

Allgödsel kan användas till hela trädgården och hela växtsäsongen. Lämplig till plantering av buskar, träd och perenner men även till gräsmatta och planteringskärl. OBS! Utmärkt till dina grönsaker.

innehåll: 15 liter

Yrkesplantjord

Plantjorden kan med fördel användas till plantering av perenner och buska tillsammans med befintlig matjord. Kan även användas som jordförbättring i t.ex. grönsakslandet, mullfattiga jordar. Yrkesplantjorden är tillåten att använda i ekologisk produktion. Jorden inne- håller en bra struktur med tillsatt sand samt naturgödsel i form av hönsgödsel, benmjöl, blodmjöl och kaliumsulfat.

innehåll: 50 liter

Grönsaks / Planteringssäck

Grönsaks- & tomatjord/Planteringssäck är tillåten att använda i ekologisk produktion. Grönsaks/planteringssäck har flera användningsområden.

• Att plantera direkt i säck (se hål på framsida) tex. tomat, gurka, melon mm.

• Att fylla upp med i pallkragar och sedan plantera/så direkt.

OBS 4 säckar räcker till en pallkrage.

innehåll: 50 liter

Långtidsverkande

Samma innehåll som i 25 kg.

innehåll: 500 gram

Blodmjöl

Tillförs t.ex. till grönsakslandet som grundgiva, 1dl/kvm, och därefter som små givor under odlingssäsongen med en dosering på 0,25-0,5 dl/m2. Tidigt på säsongen kan blodmjöl även ges till bärbuskar, perenner, buskar och träd i mindre givor för att ge en tillväxtkick. Dosering/m2 är 0,5-1 dl. Blodmjölet kommer bäst till nytta när det blandas i jorden eller myllas ner. Kan även blandas ut i vatten och vattnas ut, vilket kan ge bättre spridning. Samma dosering gäller då/kvm. Förpackningen räcker till ca 10-25 m2.

innehåll: 1,1 liter

Benmjöl

Benmjöl tillförs exempelvis till grönsakslandet, bärbuskar, perenner, buskar och träd. Dosering/kvadratmeter är 0,5-1 dl. Vid sådd bör det grundgödslas med låg dos; 0,25 dl/m2. Vid övergödsling av grönsakslandet är 0,5 dl/m2 lämpligt. Till bärbuskar, perenner och buskar är 0,5-1 dl/m2 att rekommendera. Träd bör få den högre dosen, 1 dl/kvm. Tänk på att benmjölet kommer bäst till nytta när det blandas i jorden eller myllas ner. Förpackningen räcker till ca 10-25 m2 beroende på användningsområde.

innehåll: 1,1 liter

Rosgödsel

Behöver ej tillföras vid nyplantering om plantering sker i Fagerhults Rosjord, vilken är ordentligt uppgödslad. Tillför rosgödsel 3-5 veckor senare första gången. Dosera 1 dl gödsel/planta, vilket luckras ner i marken. Vid nyplantering i ej uppgödslad Rosjord bör gödsling enligt ovan ske i samband med plantering. Normal gödsling på etablerade planteringar är 0,5 dl/planta 2-3 ggr/säsong; på våren i början-mitten av april, i maj-juni samt ev. halv dos i början av augusti för avmognad i tid.  Förpackningen räcker till ca 20-25 kvadratmeter. Vid gödsling av perennaplanteringar gäller doseringen/kvm.

innehåll: 1,1 liter

Allgödsel

Allgödsel kan användas till hela trädgården och hela växtsäsongen. Lämplig till plantering av buskar, träd och perenner men även till gräsmatta och planteringskärl. OBS! Utmärkt till dina grönsaker.

innehåll: 1,1 liter

Fagerhults Torv

Snapphaneallén 12

S-286 73 Skånes Fagerhult

Tel +46 (0) 433-306 18

info@fagerhultstorv.se

www.fagerhultstorv.se