Gräsfröer

Brett urval för alla sorters gräsmattor

VÄLJ GRÄSFRÖ EFTER DIN TRÄDGÅRDS FÖRUTSÄTTNINGAR

Välj bland vårt sortiment av olika gräsfröer för att ge gräsmattan en grön och fin yta. Fagerhults Garden har olika gräsfrön och gräsfröblandningar för att ge dig valmöjligheten för din trädgård.

Fagerhult classic 

innehåll: 1 kg, 2 kg och 15 kg

För anläggare och villaägare. För ändamål på varierande underlag och jordtyper. 20% eng. rajgräs som ger kort etableringstid och mycket bra slitstyrka. Används till villagräsmattor, parker och annat utomhus.

 

Utsädesmängd

1 kg/40 m².

Sådd sker bäst från april till september.

 

Innehåll

- 40% Rödsvingel tätvuxen

- 15% rödsvingel korta utlöpare

- 15% rödsvingel långa utlöpare

- 10% ängsgröe

- 20% eng. Rajgräs

 

Art. nr. 70010 Classic 1 kg 10 kart

Art. nr. 70011 Classic 1 kg 120 halvpall/display

Art. nr. 70012 Classic 2 kg 3 kart

Art. nr. 70013 Classic 2 kg 51 halvpall/display

Art. nr. 70018 Classic 15 kg 1 säck

Fagerhult Royal

innehåll: 1 kg, 2 kg och 15 kg

En exklusiv gräsblandning utan eng. raj-gräs, men med sortegenskaper som kräver färre klippningar. Har utomordentligt god läkningsförmåga samt vinterhärdighet. En blandning som ger en exklusiv, sund, tät och vacker gräsmatta.

 

Utsädesmängd

1 kg/50 m².

Sådd sker bäst från maj till september.

 

Innehåll

- 40% Rödsvingel tätvuxen

- 10% rödsvingel korta utlöpare

- 20% rödsvingel långa utlöpare

- 30 % ängsgröe

 

Art. nr. 70020 Royal 1 kg 10 kart

Art. nr. 70021 Royal 1 kg 120 halvpall/display

Art. nr. 70022 Royal 2 kg 3 kart

Art. nr. 70023 Royal 2 kg 51 halvpall/display

Art. nr. 70028 Royal 15 kg 1 säck

Fagerhult Fritid

innehåll: 1 kg

För äng, park och extensiva gräsytor.Kan också används till slänter/rabatter, villamattor, lek- & campingplatser.

Ger en fin, tät och sund gräsäng med mycket bra vinterhärdighet. Låg höjdtillväxt och hög skottäthet.

 

Utsädesmängd

1 kg/60 m²

Sådd sker bäst från maj till september.

 

Innehåll

- 60% rödsvingel långa utlöpare

- 40% ängsgröe.

 

Art. nr. 70031 Fritid 1 kg 10 kart

Fagerhult Reparera

innehåll: 0,5 kg

För snabb reparation av alla typer gräsmattor. Blandningen innehåller både snabbväxande eng. rajgräs och rödsvingel med långa utlöpare.

 

Utsädesmängd

0,5 kg/20 m².

Sådd sker bäst från april till september.

 

Innehåll

- 40% rödsvingel, tätvuxen

- 15% rödsvingel, korta utlöpare

- 15% rödsvingel långa utlöpare

- 10% ängsgröe

- 20% eng. rajgräs

 

Art. nr. 70032 Reparera 0,5 kg 6 kart

Fagerhult Skugga

innehåll: 1 kg

För platser där det finns ökad risk för uttorkning och skugga. Blandningen ger en vacker, tät och förnybar gräsmatta. Fagerhult Skugga trivs både i sol och skugga på grund av skuggtoleranta arter som kärrgröe och tuvtåtel.

 

Utsädesmängd

1kg/50 m²

Sådd sker bäst från april till september.

 

Innehåll

- 25% eng. rajgräs

- 40% rödsvingel

- 15% ängsgröe

- 12% kärrgröe

- 8% tuvtåtel

 

Art. nr. 70030 Skugga 1 kg 10 kart

Fagerhults Garden

Snapphaneallén 12

S-286 73 Skånes Fagerhult

Tel +46 (0) 433-306 18

info@fagerhultsgarden.se

www.fagerhultsgarden.se

 

Integritetspolicy