En viktig del av hållbar tillväxt

miljöarbete

MILJÖARBETET

är en viktig del av hållbar tillväxt och ska gå som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi ökar kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos medarbetarna, samt påverkar, ställer krav på och samarbetar med andra företag, leverantörer och organisationer.

Vi strävar löpande efter att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Målet är att ständigt förbättra rutiner för att minska miljöpåverkan i den mån som är möjligt.

 

Vi minskar utsläpp genom att optimera transporter och maximerar fyllnadsgraden genom samlastningar. Alla medarbetare inom vår verksamhet gör en ”Eco driving” utbildning för att lära sig köra och framföra sitt arbetsredskap på rätt sätt.

 

Vi sorterar avfall och återvinner plast, köper miljömärkta produkter som tex. papper, tvål, rengöringsmedel m.m,

 

Vi återanvänder tompallar genom lagning samt samarbetar med pallpooler för att minimera transporter.

 

Vi strävar efter att minska pappersanvändandet för att sprida information, följesedlar och fakturor till medarbetare, kunder och leverantörer genom dom olika digitala resurserna.

 

Vi arbetar löpande på att utöka ekologiska och KRAV-godkända produkter i sortimentet.

 

Vi strävar efter att tillverka produkterna på ett så miljövänligt sätt som möjligt i verksamheten. Bland annat genom att göra aktivt val för ursprungsmärkt el märkt med ”bra miljöval” från vattenkraft som är förnybar el och minskar på så sätt utsläppen av koldioxid.

 

Vi köper in våra plastsäckar från en utvald leverantör med lång erfarenhet inom området, som jobbar omsorgsfullt med att hålla den högsta kvalitén för att få fram så tunna, starka och miljöanpassade säckar som möjligt.

 

Med tanke på vår mångåriga erfarenhet i branschen sedan slutet av 60-talet kan vi förädla jord, kompost och torv på ett ansvarsfullt och miljöanpassat vis och till högsta kvalitet. Vi arbetar ständigt med att bidra till en förbättrad miljö.

 

Vår kvalitetsstämpel säkerhetsställer att råvaror, blandningar och efterföljande kontroller utförs regelbundet för att garantera högsta kvalitet och resultat hos våra slutanvändare.

Fagerhults Garden

Snapphaneallén 12

S-286 73 Skånes Fagerhult

Tel +46 (0) 433-306 18

info@fagerhultsgarden.se

www.fagerhultsgarden.se

 

Integritetspolicy