ÖVRIGA PRODUKTER

Bra kvalitetsprodukter för hela trädgården

BRA OCH POPULÄRA PRODUKTER FÖR TRÄDGÅRDEN

Här har vi samlat ett urval av produkter med olika funktioner i trädgården. Allt från vår populära maskkompost till klassisk trädgårdskalk.

Biokol

innehåll: 8 liter

Genom att blanda biokol i jorden skapas en rik jord med god näringshållning för frodigare växter. Gynnar även mikrolivet i jorden. Biokolet binder grundämnet kol långsiktigt i marken.

Art. nr 13205

Hekla® Pimpsten 2-8 mm

innehåll: 4 liter

Är det perfekta odlingssubstratet som möter växternas krav. Alla växter och deras rötter, både små som stora, gamla som unga, ställer krav på att få tillräcklig tillgång på vatten och syre samt näring för att kunna utvecklas i ett odlingssubstrat. Hekla® pimpsten är en mycket porös mineral med en balanserad fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Materialet har hög dränerande förmåga, suger lätt upp vatten samt har mycket god bärighet och strukturbildande egenskaper. Allt detta gör Hekla® pimpstenen till ett optimalt jordförbättringsmedel.

Art. nr 11106

Lergranulat 2-6 mm

innehåll: 4 liter

Tack vare lerkolloidernas möjlighet till jonbyte kan tillförda katjoner (positiva joner) bindas till ytorna. Detta minskar risken för urlakning samt rotbränning vid för höga näringsnivåer. Därmed kan den totala näringsnivån ökas något, som i sin tur gör det lättare att få kompakta plantor.

Lerans möjlighet att adsorbera näringsämnen skapar en rotstyrd långtidsverkan. Till skillnad från andra vanliga långtidsverkande gödselmedel, där värme och fuktighet styr avgivningen, är det rötterna själv som går in i leran och hämtar den mängd näring den vill ha, så länge det finns tillgängligt. En viktig egenskap är dess katjonbytande förmåga (CEC), men vår lera har även en viss anjon kapacitet (AEC) vilket är mycket ovanligt. Analyser visar att vi har en av världens renaste leror som är mycket välanpassad för användning inom hortikulturen.

Art. nr 11105

Hekla® Pimpsten 2-8 mm

innehåll: 18 liter

Är det perfekta odlingssubstratet som möter växternas krav. Alla växter och deras rötter, både små som stora, gamla som unga, ställer krav på att få tillräcklig tillgång på vatten och syre samt näring för att kunna utvecklas i ett odlingssubstrat. Hekla® pimpsten är en mycket porös mineral med en balanserad fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Materialet har hög dränerande förmåga, suger lätt upp vatten samt har mycket god bärighet och strukturbildande egenskaper. Allt detta gör Hekla® pimpstenen till ett optimalt jordförbättringsmedel.

Art. nr 12119 (18 lit) halvpall

Halkskydd

innehåll: 14 kg

Krossad sten med fraktion. 2-4 mm som motverkar halka.

Art. nr 16702

Trädgårds Kalk

innehåll: 25 kg

Kalk är för att bibehålla ph-balanserna i din trädgård samt gynnar tillväxten av gräset.

Art. nr 15200

Kornad Kalk

innehåll: 20 kg

Kornad kalk är för att bibehålla ph balanserna i din trädgård samt lättare att sprida jämnt fördelat med maskin. Gynnar tillväxten av gräset.

Art. nr 15201

Sandlådesand

innehåll: 14 kg

Sand som är specialgjord för sandlådor. Storleken på sanden är 0-4 mm.

Art. nr 16701

Pinjebark

innehåll: 18 eller 50 liter

Används som täckning. Pinjebark är dekorativt

så väl inomhus som i utomhusplanteringar.

Fraktion 7-15 mm.

Art. nr 16506 7-15 mm 50 lit

Art. nr 1650600 7-15 mm helpall 18 L

Pinjebark

innehåll: 50 liter

Används som täckning. Pinjebark är dekorativt

så väl inomhus som i utomhusplanteringar.

Fraktion 20-40 mm.

Art. nr 16505 20-40 mm helpall

Gångbark

innehåll: 50 liter

Gångbarken är en dekorativ furubark till naturliga gångar samt utomhusplanteringar. Används till stigar och gångar i naturliga miljöer, men även till lekplatser som täckning och fallskydd. Passar också bra att använda som täckning av rabatter och planteringar. Behåller fukten i jorden, skyddar mot kyla samt bidrar till att motverka ogräs..

Art. nr 16508

Pall / odlingskrage

storlek: 60x80 cm

Pall/odlingskrage tillverkad av robust 20 mm furubräda sammanfogad med galvaniserade stålbeslag. Naturfärgad eller svartbetsad i miljövänlig lasyr. Storlek: 60x80 cm, höjd 20 cm.

Art. nr. 70115 svart

Art. nr. 70117 naturell

Pall / odlingskrage

storlek: 80x120 cm

Pall/odlingskrage tillverkad av robust 20 mm furubräda sammanfogad med galvaniserade

stålbeslag. Naturfärgad eller svartbetsad i miljövänlig lasyr. Storlek: 80x120 cm, höjd 20 cm.

Art. nr. 70114 svart

Art. nr. 70116 naturell

Markstål corten

Nu kommer vi med en trevlig nyhet – en liggande trädgårdsavgränsare tillverkad av trögrostande cortenstål, som får en fin rostpatina efter ett tag. Förutom våra storsäljande kantstål kan vi nu erbjuda ytterligare ett bra alternativ till marksten eller kantsten – vi kallar det Markstål.

Markstålet är tänkt att användas som avgränsare runt gräsmattan och mot t.ex. husgrunden, häcken eller grusgången. Perfekt för robotgräsklippare.

119x14 cm. Art. nr. 70121

Kantstål cortenplåt obehandlad

Kantstål / kantjärn / rabattkant / metallkantstöd (kärt barn har många namn) används för att få en rak fin rabattkant eller en egen design i trädgården genom att böja och forma kantstålet runt rabatten. Mått 1190 x 190 x 2 mm.

119x19 cm. Art. nr. 70120

Trädring obehandlad corten

Våra trädringar ger en tydlig avgränsning runt träd och buskar och förbättrar trädgårdens helhetsintryck avsevärt.

600 mm. Art. nr. 70123

800 mm. Art. nr. 70124

1200 mm. Art. nr. 70125

Fagerhults Torv

Snapphaneallén 12

S-286 73 Skånes Fagerhult

Tel +46 (0) 433-306 18

info@fagerhultstorv.se

www.fagerhultstorv.se