tergent

Tar bort det du inte vill ha

BRA PRODUKTER SOM VÄRNAR OM MILJÖN

 

Gräsmattor och växter • Ogräs • Utomhusrengöring • Ohyra • Halka

Inom dessa områden har Tergent ettstort kunnande och vi erbjuder deras effektiva produkter som värnar om miljön och är godkända utifrån gällande lagstiftning:

 

 

halkNIX™

Ett effektivt strömedel för hala underlag som är skonsam både mot miljön och djurens tassar. halkNIX är en naturprodukt som består av små krossade korn av bränd och expanderad lera – Leca® Lättklinker. Det är enkelt att dosera och fördela jämnt. halkNIX missfärgar inte och är oskadligt för växter, djur, betong och avloppssystem. 1 liter halkNIX räcker till ca 10 m².

 

 

Tips

När snö och is har smält kan man samla ihop kornen och återanvända dem om de är i gott skick. Annars är det bara att lägga dem i kompostjorden eller på gräsmattan, eller bara spola bort dem med vattenslangen.

 

halkNIX levereras i 20 L hink och 4 L dunk med ströfunktion i locket.

 

Varför

– Naturprodukt utan salt eller kemikalier

– Snäll mot tassar och trampdynor

– Säker på blank is

– Enkel att strö ut och ger inga missfärgningar

– Dryg och kan återanvändas

 

Till

– Hala underlag

 

Hur

– Ta bort lös snö och sprid sedan ut ett tunt lager

Art. nr. 70245 halkNIX 4 lit

Art. nr. 70246 halkNIX 20 lit hink

isNIX®

Ett supereffektivt is- och snösmältningsmedel som fungerar ända ner till -50°C. isNIX verkar snabbt, kan användas i förebyggande syfte innan snöfall och motverkar även återfrysning. Förutom att smälta snö och is passar även isNIX utmärkt för dammbindning på grusgångar, vägar, ridbanor, tennisbanor etc. Enkel att fördela jämnt. 2,5 liter isNIX räcker till ca 65 m².

 

isNIX levereras i 12 L och 5 L hink och 2,5 L dunk med ströfunktion i locket.

 

Varför

– Perfekt när det blir riktigt kallt

– Snabbverkande och kan användas förebyg

– Drygt och väldigt effektivt

– Utmärkt dammbindare på grusgångar etc.

 

Till

– De flesta underlag, t.ex. asfalt, grus, ridbanor, tennisbanor m.m.

 

Hur

– Ta bort lös snö och sprid sedan ut ett tunt

 över isskorpan/snön

Art. nr 70250 isNIX 2,5 L display

Art. nr 70252 isNIX 5 L hink

Art. nr 70251 isNIX 2,5 L kartong

Art. nr 70253 isNIX 12 L

isiOFF®

Smälter is och snö effektivt ner till -10°C. isiOFF skadar inte underlaget – varken asfalt, sten, betong, trä, plast eller metaller påverkas negativt. isiOFF är skonsam mot djurens tassar och ger inga saltfläckar på skor, kläder, mattor eller golv. Produkten har en lång förebyggande verkan (upp till 3 dygn innan snöfall) och är dryg jämfört med vanligt salt. isiOFF har en blå nyans för att synas bättre vid spridning på is och snö. 2,5 liter isiOFF räcker till ca 50 m².

 

isiOFF levereras i 12 L och 5 L hink och 2,5 L dunk med strö-

funktion i locket.

 

Varför

– Skadar inte underlaget

– Snäll mot tassar och trampdynor

– Lämnar inga saltfläckar

– Lång förebyggande verkan

 

Till

– De flesta underlag, t.ex. asfalt, sten, betong,

 trä, plast, metall etc.

 

Hur

– Ta bort lös snö och sprid sedan ut ett tunt

 (0,2-0,5 L per 10 m²) över isskorpan/snön

Art. nr 70241 isiOFF 2,5 L kartong

Art. nr 70243 isiOFF 12 L

Art. nr 70242 isiOFF 5 L hink

Tercol®

Tar effektivt bort alger, mögel, fett, sot smuts och annan påväxt på staket, fasader, stenläggningar, tak, plast, markiser, målade ytor m.m. Tercol missfärgar inte underlaget och håller ytorna fria från ny påväxt och smuts under lång tid efter behandlingen. Tercol är drygt och praktiskt taget luktfritt samt etsar inte på glasrutor. Kan användas så länge det är frostfritt ute och när det inte kommer att regna på några dagar. Biologiskt nedbrytbart.

 

Gör så här

Spraya (med lågtrycksspruta) eller pensla ett tunt lager Tercol över den utsatta ytan och låt verka så länge som möjligt, minst tre dygn. På högabsorberande material och vid kraftigt angrepp; spraya tills lösningen börjar rinna.

Väderutsatta ytor det är bara att applicera Tercol – väder och vind avlägsnar resterande smutsbeläggningar. Asfaltspapp, aluminium och andra lättmetaller: inom ett dygn efter att Tercol applicerats ska ytan spolas av för att undvika att ytan mattas. Övriga ytor och svåråtkomliga ställen: borsta, spola av eller högtryckstvätta efter 3-4 veckor. Om extra lång effekt önskas kan ytan behandlas ytterligare en gång efter avspolning. Låt sedan denna behandling sitta kvar.

 

Dosering

Hur mycket Tercol som behövs beror på vilken typ av smuts som ska avlägsnas, hur smutsigt det är samt underlagets karaktär. Blanda 1 del koncentrat +5-9 delar vatten. Ju högre koncentration desto snabbare och mer effektiv effekt. Räkna med i snitt 1 dl färdigblandad lösning/m².

1 liter koncentrat räcker till 50-100 m².

 

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Tercol levereras som koncentrat i 1 L flaska och 5 L dunk, samt i 1 L dunk med ejektormunstycke. Tercol levereras också som bruksfärdig blandning i 0,75 L sprayflaska och 3 L dunk med spraymunstycke på slang för bättre räckvidd på svåråtkomliga ytor.

 

Varför

– Tar effektivt bort alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt

– Ytor hålls fria från ny påväxt och smuts under lång tid

– 1 liter koncentrat räcker upp till 100 m²

 

Till

– Alla ytor både utomhus och inomhus

 

När

– Så länge det är frost- och regnfritt ute

 

Hur

– Spraya, pensla eller rolla på – Tercol gör jobbet tillsammans med väder och vind!

– 1 del koncentrat +5-9 delar vatten

Art. nr 70211 Tercol 750 ml spray bruksf

Art. nr 70212 Tercol 1 L

Art. nr 70213 Tercol 1L Ejektor

Art. nr 70214 Tercol 3L bruksfärdig spray

Art. nr 70216 Tercol 5 L

OgräsNIX™

Ett unikt och patenterat bekämpnings-

medel för effektiv bekämpning av ogräs och annan oönskad vegetation på hårdgjorda ytor (grusplaner, stenplattor, betong, asfalt etc.). OgräsNIX DE Plus får sina unika egenskaper av två tillsatser som helt saknas i traditionell ogräsättika. Egenskaperna gör att ogräset bekämpas snabbare, med högre effekt och under längre tid trots att OgräsNIX DE Plus räcker till dubbelt så stor yta och har mindre miljöpåverkan. OgräsNIX DE Plus är biologiskt nedbrytbar och helt fri från glyfosater.

 

OgräsNIX DE Plus finns, förutom i 5 L dunk, även i 3 L dunk med spray/skum-funktion i munstycke på slang. OgräsNIX DE Plus 3 L används med fördel på mindre ytor för att bekämpa enstaka ogräsplantor och minimera påverkan på annan växtlighet.

 

Gör så här

Bäst effekt fås i torrt och soligt väder. Det är viktigt att börja tidigt i tillväxtsäsongen innan ogräsets rotsystem och fröer har hunnit sprida sig. Använd handspruta, ryggspruta, sprayflaska eller vattenkanna med stril. Spraya eller vattna hela ogräsplantan ner till roten. Håll munstycket nära ogräsplantan för reducering av spraydimma och vindavdrift. Upprepa behandlingen vid behov.

 

Undvik behandling vid blåsigt, regnigt eller fuktigt väder. Undvik spill på trädgårdsmöbler, prydnadsväxter och annan växtlighet som ska bevaras.

 

Dosering

Ca 0,2-1,0 dl per m² beroende på ogräsets art, höjd, täthet och behandlingsmetod, 1-3 behandlingar per säsong eller efter  behov. 5 liter räcker till ca 50-250 m².

 

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd herbicider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Herbicid klass 3 reg.nr: 4801

 

OgräsNIX DE Plus levereras färdigblandad i 5 L dunk och 3 L dunk med spray/skum-funktion.

 

Varför

– Snabbverkande, effektiv och dryg ättika

– Mindre miljöpåverkan

– Biologiskt nedbrytbar och fri från glyfosater

 

Till

– Hårdgjorda ytor t.ex. grusplaner, stenplattor, betong, asfalt etc.

 

När

– Vid torrt och soligt väder

 

Hur

– Spraya eller vattna med stril

– 0,2-1,0 dl per m², 5 liter räcker till ca 50-250 m²!

 Art. nr 70230 Ättika ogräsNix DE Plus 3 L Skumpspray

Art. nr 70231 Ättika OgräsNIX DE Plus 5 L

Display = 48 st

Art. nr 70232 Ättika OgräsNIX DE Plus 5L

3x5 L per kartong

Art. nr 70233 Ättika OgräsNIX DE Plus 25 L Styckvis

Art. nr 70234 25l Helpall = 24 st

OgräsNIX™ Skumspray

Smidig förpackning med sprutmunstycke (skum/spray) och slang ger förenklad och preciserad ogräsbekämpning. Unikt och patenterat recept. Högre effekt. Längre verkan. Drygare innehåll. Mindre miljöpåverkan. Ogräset dör inom ett par timmar. Fri från glyfosater. Biologiskt nedbrytbar. OgräsNIX DE Plus 3L levereras fylld med ättika.

 

Herbicid klass 3

 

Reg.nr: 4801

Art. nr 70235 Ättika OgräsNIX DE Plus 3L Skumspray

MyrNIX™

Mot myror och andra krypande skadeinsekter. MyrNIX kan användas överallt där myror förekommer, exempelvis i kök, skafferier, källare, altaner, lagerlokaler och andra förvaringsutrymmen. MyrNIX består av ett mycket finmalt fossilt stenmjöl (diatomit/kiselgur). Pulvret fastnar på myrans yttre hudskelett/vaxskikt som förstörs och ohyran torkar ut – därmed kan inte ohyran bli resistent. MyrNIX rekommenderas och används av proffs.

 

Gör så här

Strö ut ett tunt lager (10-20 g/m2) på de ställen där myror förekommer och längs stråken myrorna går på så att de inte kan undvika att komma i kontakt med MyrNIX. Speciellt utsatta ställen kan vara längs kanter och lister, under möbler etc. Beroende på angreppets omfattning och antal individer ger MyrNIX effekt inom 12-96 timmar. Låt pulvret ligga kvar upp till 7 dagar. Sug upp ev. störande produktrester med dammsugare. Behandlingen upprepas vid behov.

 

Bäst effekt uppnås när produkten är torr. MyrNIX löses inte upp i vatten, men kan klumpa ihop sig. Produktens effektivitet återfås när vattnet avdunstar. Försiktighetsåtgärder för användning

Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Insekticid klass 3 reg.nr: 4993

 

MyrNIX levereras i specialanpassad flaska med ströfunktion i locket innehållande 150 g (netto).

 

Varför

– Bekämpar myror och andra krypande skadeinsekter

– Ohyran kan inte bli resistent mot MyrNIX

– Ren naturprodukt – 100% kiselgur

 

Till

– Överallt där myror och andra krypande skade insekter   förekommer inomhusträ, plast, metall etc.

 

Hur

– Strö ut ett tunt lager (10-20 g/m²) där ohyran förekommer

Art. nr 70236  Myrnix 225 g

Greenkeeping® Gräsgödsel Mossa

Med Greenkeeping Gräsgödsel Mossa gödslar du som proffsen! Det är ett organiskt baserat gräsgödsel med järnsulfat som gör gräsmattan frodig och tränger ut mossa.

Gräsmattan blir tätare, får en djup grön färg och blir slitstark. NPK-förhållandet (kväve, fosfor, kalium) i Greenkeeping Gräsgödsel Mossa är det samma som används på golfbanor och av andra grönyteproffs. Den höga kvävehalten ger gräset en kickstart i tillväxten och järnsulfatet berikar gräset

med näring. Greenkeeping Gräsgödsel Mossa är långtidsverkande tack vare den organiska basen som gör att näringen utsöndras långsamt och därmed ger gräset rätt mängd NPK under sin tillväxt. På så sätt håller sig gräset friskt och starkt för att klara av såväl slitage som vinter. Gräset behöver inte klippas lika ofta som vid användning av konstgödsel. Till skillnad från konstgödsel innehåller Greenkeeping Gräsgödsel Mossa värdefulla mikronäringsämnen.

 

Gör så här

Se gödselschemat nedan. Eftervattna för bästa resultat.

 

Greenkeeping Gräsgödsel Mossa levereras i 10 kg säck.

 

Varför

– Ger en grön, tät och stark gräsmatta

– Tränger ut och förebygger mossa

– Har samma NPK som proffsen använder

 

Till

– Gräsmattor med mossproblem

 

När

– Kan användas vår, sommar och höst beroende

 på gräsmattans skick (se gödselschemat)

 

Hur

– Sprid ut 2-5 kg per 100 m² (se gödselschemat), förslagsvis med spridarvagn, 10 kg räcker till ca 250 m²

Art. nr 70220 Greenkeeping

Gräsgödsel Mossa

FerroGent® Granulat

FerroGent Granulat är ett järntillskott för odlingar och grönytor. Gräset stärks, blir grönare och mer motståndskraftigt mot sjukdomar. FerroGent Granulat uppmuntrar gräsarter med finare grässtrån. Produkten är enkel att sprida tack vare sin granulerade form.

 

Dosering

Gräsmattor och gräsytor efter klippning: 20-40 g/m² OBS! Dosering gäller endast för FerroGent Granulat! Blå hortensior: 30 g per planta. Övrig användning samt dosering, se gällande branschpraxis.

 

Motverka järnkloros

Rosbuskar: 15-20 g per planta, sprid från stam och minst 20  cm ut

Prydnadsväxter: 40 g per planta, sprid från stam och minst lika brett som grenarna

 

Observera

Undvik att få FerroGent Granulat på stenplattor, prydnadssten, trädäck, utemöbler och liknande, då dessa kan missfärgas. Vid ev. missfärgningar använd oxalsyra vid borttagning. Vistas ej på nybehandlade ytor.

Dessa allmänna rekommendationer bör justeras i enlighet med lokala förhållanden som klimat, appliceringsmetod och växternas behov. Alla uppgifter som lämnas i denna produktinformation lämnas utan några garantier. Användaren bör kontrollera lämpligheten av denna produkt för dennes egna bruk.

 

FerroGent Granulat levereras i 15 kg plastsäck.

 

FerroGent Granulat finns även att köpa i pulverform under namnet “FerroGent”.

 

Varför

– Stärker gräset och gör det motståndskraftigt

 mot sjukdomar

– Ger snabbt gräset en mörkgrön färg

– Uppmuntrar gräsarter med finare grässtrån

– Förebygger och korrigerar järnbrist (järnkloros m.m.)

– Enkel att sprida ut

 

Till

– Odlingar och grönytor

 

När

– I första hand mars-maj och september-november

 

Hur

– Sprides i granulerad form (skall ej lösas upp i vatten)

Art. nr 70221 FerroGent Granulat 15 kg

Art. nr 70222  FerroGent 15 kg

 

Fagerhults Torv

Snapphaneallén 12

S-286 73 Skånes Fagerhult

Tel +46 (0) 433-306 18

info@fagerhultstorv.se

www.fagerhultstorv.se